سفارش تبلیغ
صبا
چون نیکوکارى بر زمانه و مردم آن غالب آید و کسى به دیگرى گمان بد برد ، که از او فضیحتى آشکار نشده ، ستم کرده است . و اگر بدکارى بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسى به دیگرى گمان نیک برد خود را فریفته است . [نهج البلاغه]
مرا اندکی دوست بدار ولی....
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||
شروع

هستی شیدایی :: دوشنبه 85/7/24 ساعت 8:39 صبح

                                      

                                              مرا اندکی دوست بدار ولی...


تلنگری به شیشه تنهایی من()

About Us!
مرا اندکی دوست بدار ولی....
هستی شیدایی
Link to Us!

مرا اندکی دوست بدار ولی....

Hit
مجوع بازدیدها: 776 بازدید

امروز: 1 بازدید

SearchSubmit mail